Cenovnik

Plaćanje čekovima građana i do 12 mesečnih rata bez kamate, putem administrativne zabrane i po dogovoru

Trenutno je u ponudi obuka za sticanje vozačke dozvole B kategorije

Kategorija Vrsta usluge Cena Obavezan broj časova
B Čas teorijske obuke 350,00 din. 40
B Čas praktične obuke 1200,00 din 40
B Polaganje teorijskog ispita 3200,00 din.
B Polaganje praktičnog ispita 3000,00 din

Kategorija Vrsta usluge Cena Obavezan broj časova
C Teorijska obuka 350,00 din. 7
C Praktična obuka 2500,00 din. 15
C Teorijski ispit 5000 din.
C Praktični ispit 5000 din.

Kategorija Vrsta usluge Cena Obavezan broj časova
E Praktična obuka 4000,00 din. 7
E Praktični ispit 5000,00

Mogućnost organizovanja dodatnih teorijskih i praktičnih časova

Kategorija Vrsta usluge Ukupna cena Tip časa
B 3 časa teorijske obuke 1500,00 din. Dodatni
B 3 časa praktične obuke 3600,00 din. Dodatni
B Čas teorijske obuke 350,00 din. Dopunski
B Čas praktične obuke 1200,00 din. Dopunski

Kategorija Vrsta usluge Ukupna cena Tip časa
C teorijski čas 350,00 din dopunski čas
C praktični čas 2500,00 din. dopunski čas

Kategorija Vrsta usluge Ukupna cena Tip časa
E Praktični čas 4000,00 dopunski čas